V-oji Vilniaus miesto penktų – šeštų klasių Gamtos mokslų olimpiada

Vilniaus pedagoginis universitetas ir Lietuvos biologijos mokytojų asociacija organizavo V-ąją Vilniaus miesto penktų–šeštų klasių mokinių Gamtos mokslų olimpiadą

Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas mokykloje yra vienas iš svarbesnių Europos Sąjungos

ir Lietuvos švietimo uždavinių. Siekiant paskatinti moksleivių domėjimąsi gamtos mokslais,

organizuojamos olimpiados. Tai vienas iš neformaliojo ugdymo(si) būdų, kad būtų atskleistos

vaiko prigimtinės galios. Tai sudėtinė švietimo sistemos dalis, egzistuojanti lygiagrečiai

formaliojo švietimo.

Gamtos mokslų olimpiadų tikslai yra padidinti mokytojų ir mokinių susidomėjimą gamtos

mokslais ir technologijomis, skatinti daugiau sužinoti apie gamtamokslines ir technologines

profesijas, gerinti gamtos mokslų mokymo ir mokymosi kokybę.

 

Daugiau informacijos

Penktokų balai

Šeštokų balai

 

Olimpiados protokolas 5 kl.

Olimpiados protokolas 6 kl.

Pirmoji Šiaurės Lietuvos regiono penktų – aštuntų klasių mokinių gamtos mokslų olimpiada

Pirmoji Šiaurės Lietuvos regiono penktų–aštuntų klasių mokinių gamtos mokslų olimpiada

Šių metu balandžio  8 dieną, Šiaulių universitete vyko Šiaurės Lietuvos regiono penktų–aštuntų klasių mokinių gamtos mokslų  olimpiados III turas. Kuri organizavo Šiaurės Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos filialas ir Šiaulių universitetas.  Olimpiadoje susirungti atvyko 55 mokiniai iš Kelmės, Pakruojo, Skuodo, Radviliškio, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto.  5-8 klasių mokiniai atvyko lydimi 39 juos paruošusių mokytojų. Dalyviai susirinko Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje, visus susirinkusius pasveikino ŠU studijų prorektorius doc. dr. J. Pabrėža. Instruktuoti prof. Astos Klimienės ir lydimi studentų  mokiniai, nukeliavo į darbo vietas. Džiugu, kad daugelis atvykusiųjų yra geriausieji iš atrinktų per vykusį rajonuose II- ajį olimpiados turą mokiniai. Būtent todėl užduotys buvo sudėtingos, reikalaujančios netik žinių bet ir jų pritaikymo. Pasidarbuoti teko rimtai, net gi parodyti savo praktinius sugebėjimus. Vertintojų komisija, kuria sudarė mokytojai, studentai ir moksliniai darbuotojai, prisiėmė didelę atsakomybę, greitai ir kokybiškai ištikrinti olimpiados darbus. Kol dirbo vertinimo komisija mokiniai paragavo studentiškos duonos tiesioginę ir perkeltine prasme. Pabuvojo laboratorijose, auditorijose, muziejuje, paragavo maistą studentų kavinėje. Mokytojai tuo metu dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminare.

Susirinkus į apdovanoji vietą, Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salę, laiminga akimirka teko pajusti net 14 mokinių. Visusi juos pasveikino ir įteikė rėmėjų prizus Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto dekanė Aušra Kazlauskienė. O prizai iš ties buvo įspūdingi, juos įsteigė Šiaulių miškų urėdija, Lietuvos biologijos mokytojų asociacija ir Šiaulių universitetas.

Mes džiaugėmės penktokų laimėjimais: pirma vieta Dovydo Levinsko iš Pakruojo rajono, „Žemynos“ pagrindinės mokyklos, jo mokytoja Rita Karklienė; antra vieta Dominykos Razanovaitės iš Šiaulių rajono, Meškuičių gimnazijos, jos mokytoja Erika Valuntienė; trečia vieta Edvino Riepšos iš Skuodo rajono, Bartuvos vidurinės mokyklos, jo mokytoja Rasa Veitienė. Šeštokų laimėjimais: pirma vieta Redos Pocevičiūtės iš Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos, jos mokytoja Juneta Kubilienė; antrą vietą laimėjo net tris šeštokai:Gabrielė Butautaitė iš Šiaulių rajono, Kuršėnų St.Anglickio pagr. mokyklos, jos mokytoja Vida Kežienė; Aušra Stankaitytė iš Šiaulių rajono, Bubių pagr. mokyklos, jos mokytoja Roma Vaičiulienė; Klaudijus Verbickas iš Pakruojo rajono, Pašvitinio pagrindinės mokyklos, jo mokytoja Marijona Mikšienė.

Septintokų laimėjimais: pirma vieta Lauros Kondratavičiūtės iš Šiaulių miesto, Ragainės pagrindinė mokykla, jos mokytoja Zuzana Burovienė; antra vieta Gyčio Makarevičiaus iš Pakruojo rajono, Linkuvos gimnazijos, jo mokytoja Angėlė Zalunskienė; trečia vieta Valentinos Akučkaitės iš Šiaulių rajono, Kuršėnų St.Anglickio pagrindinės mokyklos, jos mokytoja Vida Kežienė.

Aštuntokų laimėjimais: pirma vieta Ramintos Margytės iš Šiaulių miesto, Sandoros pagrindinės mokyklos, jos mokytoja Angelė Marcinkevičienė; antra vieta Ignės Jurkutės iš Šiaulių miesto. „Romuvos“pagrindinės mokyklos, jos mokytoja Sonata Puidokienė; ir net dvi trečias vietas užėmusias: Stankutė Rūta iš Šiaulių miesto, „Saulėtekio“ gimnazijos, jos mokytoja Danguolė Vaičekauskienė ir Vaida Šimkutė iš Kelmės rajono, Pakražančio vidurinė mokyklos, jos mokytoja Irena Banevičiūtė.

Olimpiados organizatoriai Irina Barabanova ir Asta Klimienė tiki, kad renginys taps tradiciniu. Kitąmet lauksime atvykstant dar daugiau skirtingų rajonų atstovų, būsimo Lietuvos mokslinio elito. Tikimės didesnio dėmesio iš švietimo ir mokslo ministerijos bei rėmėjų, kurie padės paskatinti besikurianti Lietuvos mokslini potencialą.

 

Šiaurės Lietuvos biologijos

mokytojų asociacijos filialo vadovė                                                                         Irina Barabanova.

Darom 2011 ieško savanorių

darom

Darom 2011 ieško savanorių!

Nori gyventi švaresnėje Lietuvoje? Tau rūpi tavo ateitis – prisidėk ir mes kartu galėsim kurti geresnę vietą gyventi.

Akcija Darom 2011, vyksianti balandžio 16d., ieško savanorių įdomiam ir nepaprastai svarbiam darbui – jei esi kūribingas, tau netrūksta noro ir iniciatyvos veikti, nesnausk, prisijunk prie mūsų! Prisijungti prie Darom komandos gali savo savivaldybėje, seniūnijoje, mokykloje,aukštojoje mokykloje, įmonėje ar organizacijoje. Čia tu atrasi pats save – juk gera daryti gera.

Prisijungti prie Darom 2011 gali ir kitais būdais – tapdamas valymo taško vadovu akcijos dieną arba siūlydamas vietas, kuriose yra daugiausiai šiukšlių. Jei nusprendei tapti taško vadovu, tau tereikės ateitį į vieną vadovų susitikimą, o akcijos dieną išdalinti dalyviams maišus, pirštines ir nurodyti kur tvarkyti bei dėti šiukšlių maišus. O siūlyti vietas gali individualiai internetinėje svetainėje www.mesdarom.lt.

Daugiau informacijos: www.mesdarom.lt

Vilniaus miesto penktų – šeštų klasių mokinių gamtos mokslų olimpiada

Vilniaus Pedagoginis Universitetas ir Lietuvos Biologijos Mokytojų Asociacija organizuoja Vilniaus miesto penktų – šeštų klasių mokinių gamtos mokslų olimpiadą

Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas mokykloje yra vienas iš svarbesnių Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo uždavinių. Siekiant paskatinti moksleivių domėjimąsi Gamtos mokslais, organizuojamos olimpiados. Tai vienas iš neformaliojo ugdymo(si) būdų, kad būtų atskleistos vaiko prigimtinės galios, patenkinti besidominčių dalyku žinių poreikiai. Tai sudėtinė švietimo sistemos dalis, egzistuojanti lygiagrečiai formaliojo švietimo.

Daugiau informacijos

Naudinga informacija

Įkelta naudinga informacija skiltyje „Nuorodos“ – „Internetiniai adresai ir animacijos biologijos egzaminui, bei kitoms pamokoms“.