„Ekologinis ugdymas darnaus vystymo kelyje”

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Ekologinis ugdymas darnaus vystymo kelyje”

2011 m. gruodžio 1 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre

KONFERENCIJOS DALYVIO  REGISTRACIJOS  ANKETA

VARDAS  
PAVARDĖ  
Dalyvavimas konferencijoje (pažymėkitex viename iš laukelių dešinėje) Skaitysiu pranešimą

 

Dalyvausiu klausytojo teisėmis

 

DARBOVIETĖ  
PAREIGOS  
MOKSLINIS LAIPSNIS  
KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA  

Kontaktams

Asmeninis telefonas  
Darbovietės telefonas  
E-pašto adresas  

Pranešimo tema (įrašykite į žemiau esantį laukelį)

 

 

 

Pranešimui reikalinga demonstracinė, programinė ir kt. įranga (įrašykite į žemiau esantį laukelį)

 

 

Pranešimo tezės:

 

 

Pastabos ir komentarai:

 

 

 

Užpildytą anketą prašytume pateikti el. paštu konferencijakpkc@gmail.com :

iki 2011- 11-17 (rengiantiems pranešimus),

iki 2011-11- 24 (dalyvausiantiems klausytojo teisėmis)

Konferencijos dalyvio anketa

Konferencijos  „Žmogaus sveikata: moksliniai tyrimai ir praktika“

vyksiančio 2011-11-04 Mokslų akademijoje, didžiojoje salėje adresu: Gedimino prospektas 3, Vilniuje

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA

Pavardė  
Vardas  
Darbovietė PAVADINIMAS

 

 

 

 

ADRESAS

 

EL. PAŠTO ADRESAS

 

Asmeniniai kontaktiniai duomenys Miestas, rajonas TELEFONAS EL. PAŠTO ADRESAS
 

 

   
Ar dalyvausite LITEXPO parodoje? Taip/Ne Jei dalyvausite, važiuosite autobusu (jei susidarys pakankama žmonių grupė pasistengsime autobusą pasamdyti) ar savo transportu?  
 

 

Užpildytą anketą prašome atsiųsti iki 2011 m. spalio 25 d.  el.pašto adresu: dromas2@gmail.com

Susitikimas su jos Ekselencija Dalia Grybauskaite

Mokytojo misija – doras ir atsakingas Lietuvos pilietis

Antradienis, spalio 4 d. (Vilnius). Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė į šventinį renginį pakvietė Metų mokytojo vardą pelniusius pedagogus ir Lietuvos mokytojų dalykinių asociacijų atstovus.

Sveikindama visus Lietuvos mokytojus šalies vadovė atkreipė dėmesį į ypatingą mokytojo ir mokyklos svarbą bei vaidmenį kiekvieno žmogaus ir visos šalies gyvenime. Pasak Prezidentės, savo asmenybėmis mokytojai įkvepia, padeda suprastį Lietuvą ir pasaulį, skatina mokytis ir siekti daugiau.

„Mokykla ir mokytojas turi būti tokie, kokią visuomenę ir žmogų mes norime matyti ateityje: dorą, sąžiningą, atsakingą, savarankišką, kūrybišką, aktyvų, reiklų ir nebijantį klysti. Tokia yra Lietuvos mokyklos misija. Toks turi būti kiekvienas mokytojas“, – sakė šalies vadovė.

Prezidentės įsitikinimu, mokykla, ugdanti ateities kartą, turi tapti bendru mokytojų, tėvų, bendruomenės ir valdžios institucijų rūpesčiu.

Šalies vadovė su Mokytojo diena taip pat pasveikino ir įteikė gėlių savo anglų kalbos mokytojai Stefanijai Kasiulaitienei.

Seminaras „Kaip įgyvendinti atnaujintas biologijos vidurinio ugdymo programas“

Gerbiami biologijos mokytojai, 

                      Lietuvos biologijos mokytojų asociacija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia Jus registruotis į seminarą „Kaip įgyvendinti atnaujintas biologijos vidurinio ugdymo programas?”, vyksiantį rugsėjo 28 dieną Kaune (Vytauto pr. 44 (netoli autobusų stoties).

                      Kadangi seminaras organizuojamas respublikos mastu, pageidautina, kad jame dalyvautų mokytojai iš visų Lietuvos regionų. Asociacijos valdyba ir KPKC nusprendė paskirstyti mokytojų skaičių šiems regionams:

Vilnius – 8 vietos;

Kaunas – 13 vietų;

Klaipėda – 7 vietos;

Šiauliai – 7 vietos;

Alytus – 5 vietos;

Rokiškis – 5 vietos;

Panevėžys – 5 vietos.

Renginio dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (kaina – 3 Lt), bus vaišinami nemokamais pietumis.

Mokytojus, ketinančius dalyvauti renginyje, prašytume užpildytą dalyvio anketą  iki rugsėjo 20-tos dienos atsiųsti el.paštu: dromas2@gmail.com

Svarbiausia sąlyga yra ta, kad mokytojas turi dirbti 11-12 / 3-4 gimnazijų klasėse. 

Atidaryti visą straipsnį