Asociacijos valdyba

 

  PIRMININKAS   
   

Bėliakas Rokas

 

 

Apie mane: Dirbu gamtamokslinio ugdymo mokytoju,  privačioje Šiaurės licėjaus mokykloje. Formaliame švietime stengiuosi surasti ir pritaikyti neformalaus ugdymo metodus ir įgytas kompetencijas.

Gyvenimo kredo: Šypsokis ir gyvenimas Tau nusišypsos!

 
 

 

 

 

 

SEKRETORIUS

Kavaliauskas Julius

 

 

 

Apie mane: Esu biologijos mokytojas, Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje. Baigiau Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje įgyjau biologijos studijų bakalauro laipsnį ir Vilniaus universitete, Neurobiologijos magistro laipsnį. Mokytojo darbas yra kūrybinis procesas, jo metu tobulėja ne tik vaikai, bet ir mokytojas, dėl to džiaugiuosi būdamas to dalimi.

Gyvenimo kredo: Gerumas visada grįžta gerumu, tik reikia mokėti tai pastebėti

 
 

VALDYBOS NARIAI

Čiučkytė Ingrida

 

 

 

IŠSILAVINIMAS:

Vilniaus pedagoginis universitetas (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), biologijos, žemės ūkio pagrindų ir taikomųjų darbų specialybė ir mokytojo kvalifikacija, 1994;

Vilniaus pedagoginis universitetas (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), gamtos mokslų magistras ir gimnazijos mokytojo kvalifikacija, 1996.

PROFESINĖ PATIRTIS:

Vilniaus Užupio gimnazija, biologijos mokytoja, 1996-2000 m.
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija, biologijos mokytoja metodininkė, 2000 m. ir dabar.
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija, pavaduotoja ugdymui, 2012 m. ir dabar.

Taikomųjų mokslų licėjus, pavaduotoja ugdymui, 2014–2015.

Bendrojo ugdymo turinio vadovėlių vertintoja,  nuo 2016.

Gyvenimo kredo:
„Mokytojas negali nei verkšlenti, nei pasenti, mokytojas turi kasdien atgimti iš naujo”

 
 

 

Navickaitė Asta

asta-navick12

 

Apie mane: Vilniaus Žemynos gimnazijos  biologijos mokytoja ekspertė. Pedagoginį darbą pradėjau 2008 metais. 2014 metais apsigyniau biomedicinos mokslų daktaro vardą. Dėstau biologijos ir mikrobiologijos paskaitas Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje mokykloje, kosmetologijos studijų programos studentams.

Gyvenimo kredo: Žodžiais tikėkite tik tada, kai juos atitinka darbai.

 
 

Guntarskytė-Česnauskienė Giedrė

 

 

 

Apie mane: biologijos mokytoja ekspertė. Klaipėdos Ąžuolyno  ir Vytauto Didžiojo gimnazijos. Darbo stažas – 21 metai.  

Išsilavinimas – aukštasis magistras (ekologija, aplinkosaugos inžinerija), dalyko didaktikos (bakalauro) diplomas.

8 metai, kaip esu projektinių – tiriamųjų darbų vadovas gimnazistams. Nuo 2017 metų BD vadovas ir  jų vertintojas.  2017 – 2020 metais oficialus  BD vadovų konsultantas – mokytojams, rengiant BD aprašą.  2021m. NŠA projekto „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, <…> ir STEAM atviros prieigos centrų veiklos plėtra“, mokytojų BD vadovų/vertintojų mokymų lektorė. Biologijos valstybinių egzaminų vertintoja. Klaipėdos miesto biologijos metodinio būrelio pirmininkė.

Darbo kredo:  Vaiko sunkaus darbo, o ne jo rezultatų, gyrimas padeda įtvirtinti jo mąstyseną, kad viską galima padaryti savo pastangomis.

Gyvenimo kredo: Viskas prie ko prisiliečiame, įgauna prasmę tik tada, kai prisiliečiama su meile.

 
 

 

 

 

 

 

Pagojus Ričardas

 

 

 

Apie mane: Biologijos vyr.mokytojas, edukologas, pedagogikos dėstytojas, brandos egzaminų vertintojas, knygos „Meilės pamokos: kad nemylėtume kaip idiotai” autorius, lytiškumo ugdymo seminarų lektorius.

Gyvenimo kredo: Deum et animam scire cupio. Nihilne plus? Nihil omnino!

 
 

 Ignatavičius Simas

 

Išsilavinimas

2015 – 2018 m. Lietuvos edukologijos universitetas (biologijos edukologijos magistrantūros studijos).

2010 – 2014 m. Vytauto Didžiojo universitetas (biologijos bakalauro studijos).

2010 – 2014 m. Vytauto Didžiojo universitetas (pedagogo kvalifikaciją teikiančios gretutinės studijos).

Kvalifikacinė kategorija

Nuo 2021 m. Biologijos mokytojas ekspertas

Profesinė veikla

Nuo 2016 m. Vilniaus jėzuitų gimnazijos biologijos mokytojas

Nuo 2018 m. Biologijos valstybinio brandos egzamino vertintojas (nuo 2021 m. vyresnysis vertintojas).

Nuo 2021 m.  Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ pedagogas (Biologijos vidurinio ugdymo programos rengėjas).

Visuomeninė veikla

Nuo 2020 m. Bendrojo ugdymo tarybos narys.

Nuo 2014 m. Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos narys (nuo 2015 m. valdybos pirmininko pavaduotojas, 2017 – 2022 m. valdybos pirmininkas).

 
   

Zdanavičienė Laima 

 

Apie mane: Biologijos ir chemijos mokytoja nuo 1987 metų. Patinka keliauti tyrinėti, jausti jaunų žmonių gyvenimo pulsą.

Nemažai laiko atiduota projektinei veiklai, tam, kad vaikai pažintų savo kraštą – Lietuvą. Ilgus metus buvau VBE vertintoja, brandos darbų vadovė, seminarų lektorė. 

Esu išmokyta A. A. tėvelių, tai, kad labai gerai ir labai blogai būna labai trumpai. O toje kasdienybėje reikia neprarasti žmogiškumo, pakantumo, supratimo, kantrybės ir  pagarbos .
 
   

 

 

Dzimijonienė Sigita

 

 

 

Apie mane: Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė. Pedagoginį
darbą dirbu 15 metų. Mėgstu dirbti kūrybiškai, dalyvauti naujose veiklose, atvira naujovėms.
Gyvenimo kredo: Nedaryk ir nesakyk kitam to, ko nenorėtai, kad tau darytų ir sakytų.

 
 

 

Medeišis Nerijus

 

 

Apie mane: Esu rytų aukštaitis, mokantis pietų žemaičių vaikus. Dar 2012 metais pagal programą „Renkuosi mokyti!” į Kuršėnus atvykęs vieneriems, praradau laiko nuovoką. Šiuo metu dėstau gamtos mokslus (išskyrus fiziką) Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje.