Asociacijos valdyba

PIRMININKAS 

Ignatavičius Simas

9885588855666666666666655888888888888888888888888

Apie mane: Esu jaunosios Lietuvos mokytojų kartos atstovas, gimęs jau nepriklausomoje Lietuvoje. Į Lietuvos švietimą siekiu atnešti naujoves ir užsienio šalių gerąją patirtį. Dar mokyklos suole žinojau, jog noriu būti mokytoju ir dėl šio pasirinkimo niekada nenusivyliau. Dalyvaudamas asociacijos veikloje, noriu prisidėti prie Lietuvos biologijos mokytojų tobulėjimo, artimesnio bendravimo ir augimo kartu. Plačiau 

 

 

 

PIRMININKO PAVADUOTOJA

Purlienė Margarita

margarita89988

 

 

Apie mane: Biologijos mokytoja metodininkė, biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė bei sudarytoja, skaitmeninio turinio mokymosi objektų bendraautorė, leidinių recenzentė, seminarų lektorė, egzaminų vertintoja.

Gyvenimo kredo: Elkis su kitais taip, kaip nori, kad kiti elgtųsi su tavimi.

PIRMININKO PAVADUOTOJAS

Darafėjus Romas

rom88888

Apie mane: Esu gimęs Žemaitijos regione (Kelmės rajonas), baigiau Lyduvėnų vidurinę mokyklą (Raseinių raj.). Mėgstu spręsti kryžiažodžius, užsiimti kūrybine veikla, paskutiniuoju metu užsiimu sportine veikla. Esu parašęs ir išleidęs metodinės medžiagos mokytojams ir mokiniams: mokytojo knyga 9 ir 10 klasėms, tyrėjo užrašai 5, 6 klasėms, biologijos užduotys 7-9 klasėms. Esu apsigynęs mokytojo – eksperto kvalifikacinę kategoriją.

Gyvenimo kredo: Nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau kas nors tai darytų.

SEKRETORĖ

Navickaitė Asta

asta-navick12

 

Apie mane: Vilniaus Žemynos gimnazijos vyresnioji biologijos mokytoja. Pedagoginį darbą pradėjau 2008 metais. 2014 metais apsigyniau biomedicinos mokslų daktaro vardą. Dėstau biologijos ir mikrobiologijos paskaitas Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje mokykloje, kosmetologijos studijų programos studentams.

Gyvenimo kredo: Žodžiais tikėkite tik tada, kai juos atitinka darbai.

VALDYBOS NARIAI

Viltrakienė Inga

inga-vilkk123

Apie mane: Inga Viltrakienė – esu biologijos mokytoja ekspertė, biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė, seminarų lektorė, brandos egzaminų vertintoja. Mėgstu organizuoti renginius, dirbti kūrybiškai, padėti nutiesti ,,tiltelius“ bendradarbiavimui tarp skirtingų organizacijų. Žinau, kad darbas su jaunimu – įpareigoja suspėti su laiku, todėl esu atvira naujovėms. Dirbu ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje.

Gyvenimo kredo: Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems.

 

 

 

 

 

Pauliukienė Jolanta

kkkkkk555

Apie mane: Baigiau ekologinės biologijos, pedagogikos ir suaugusiųjų švietimo studijas. Dirbdama pažinau daug veiklių ir entuziastingų mokytojų, todėl toliau dirbdama švietime stengiuosi įsiklausyti ir kartu siekti bendrų švietimo tikslų. Šiuo metu dirbu Nacionaliniame egzaminų centre metodininke. Taip pat esu biologijos vyresnioji mokytoja, biologijos bendrųjų ir egzaminų programų, biologijos vadovėlių komplektų ir įvairios metodinės – mokomosios medžiagos bendraautorė, seminarų lektorė ir konsultantė. 

Gyvenimo kredo: Tiek gyvenimas, tiek darbas kartu geroje komandoje yra galingas įrankis aukštiems tikslams pasiekti ir naujoms svajonėms sukurti.

Skurauskienė Danguolė

99999999999999999999999999999999999

Apie mane: Esu biologijos mokytoja metodininkė, dirbu Vilniaus Antakalnio gimnazijoje ir Vilniaus Antakalnio progimnazijoje biologijos mokytoja, biologijos vadovėlio, mokomųjų priemonių bendraautorė, vyresnioji biologijos brandos egzamino vertintoja.

Gyvenimo kredo: Šypsokis pasauliui ir jis tau dovanos savo šypseną.

Barčienė Skaidrė

10

Apie mane: 1993 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą, 2005 m. Šiaulių universitete baigtos specialiosios pedagogikos (surdopedagogikos) studijos. LKNUC dirbu jau 26 metus, nors kai būdama paauglė svajojau apie mokytojos profesiją, nemaniau, kad teks dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. Savo ypatingiems mokiniams pamokose stengiuosi sukurti jaukią, draugišką aplinką ir suteikti begalinį pažinimo ir atradimo džiaugsmą.

Gyvenimo kredo: Pamoka – ne vieno žmogaus „šou“! Mokykis, tobulėk kartu su mokiniais, bet išlik autoritetu jaunam žmogui.

Dabregaitė Rasa

44455555556667

Apie mane: Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja, brandos egzaminų vertintoja.

Mokytojas atidaro mokiniui duris ir parodo kelią, o bendradarbiaujantys mokytojai gali plačiai atverti vartus į gamtos mokslų pasaulį. Olimpiados ir konkursai moko siekti aukštesnių tikslų, prasmingai konkuruoti. Todėl jau ne vienerius metus dalyvauju organizuojant 5 – 8 klasių mokinių gamtos mokslų ir biologijos olimpiadą.

Gyvenimo kredo: Pasitikėjimas – komandos darbo variklis. 

Raulinaitytė Asta

a222

 

Apie mane: Esu Asta Raulinaitytė, baigusi biologijos bakalauro studijas Lietuvos edukologijos universitete, bei poltikos mokslų magistro studijas Mykolo Romerio universitete. Esu žmogus, kuriam rūpi kiekvieno mokinio asmeninė pažanga, todėl savo gyvenimą visapusiškai sieju su mokykla. Dirbu biologijos mokytoja Šalčininkų rajono Baltosios Vokės ,,Šilo“ gimnazijoje.

Gyvenimo kredo: daryk tai, kas daro Tave laimingu.

Višinskienė Jolita

999551115

 

Apie mane: Ilgą laiką dirbau Jurbarko rajone, o dabar gyvenu Gargžduose ir dirbu Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje. Su kolegomis  rašiau ir išleidome  metodinės medžiagos mokytojams –  mokytojo knygą 9 kl., su kolegomis dalinamės metodine medžiaga. Esu biologijos mokytoja metodininkė,  brandos egzaminų vertintoja.

Gyvenimo kredo: niekada nesakyk niekada… rask laiko kitiems ir jie ras Tau.