JŪS galite paremti Lietuvos biologijos mokytojų asociaciją

Mieli kolegos,  

Jau beveik du dešimtmečius esame kartu. Kartu mokomės ir augame, dalijamės atradimais ir džiaugsmais, o kartais rūpesčiais bei nerimu. Mums gera darbuotis, nes manome, kad esame reikalingi. Taip ir norime toliau svariai ir neįkyriai byloti jums apie didelius bei mažus mūsų visų darbus.

Viena iš galimybių Jums be papildomų išlaidų paremti mūsų LBMA veiklą, tai pasinaudoti galimybe iki gegužės 1-osios pervesti 2 procentus savo pajamų mokesčio nepelno siekiančioms organizacijoms. Tai būtų neįkainojama pagalba, kuri padeda išlikti ir tobulėti visiems kartu!!! 

Kaip pervesti 2 proc. pajamų mokesčio?

Atidaryti visą straipsnį

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS IR LIETUVOS BIOLOGIJOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA ORGANIZUOJA ŠIAURĖS LIETUVOS V – VIII KLASIŲ MOKINIŲ INTEGRUOTŲ GAMTOS MOKSLŲ IR BIOLOGIJOS OLIMPIADĄ

Gamtamokslinių kompetencijų ugdymas mokykloje yra vienas iš svarbesnių Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo uždavinių. Siekiant paskatinti moksleivių domėjimąsi gamtos mokslais, organizuojamos olimpiados. Tai vienas iš neformaliojo ugdymo(si) būdų, kad būtų atskleistos vaiko prigimtinės galios, patenkinti besidominčių dalyku žinių poreikiai. Tai sudėtinė švietimo sistemos dalis, egzistuojanti lygiagrečiai formaliojo švietimo.

Dalykinės olimpiados mokyklinėse bendruomenėse įgyja vis didesnį populiarumą. Jos ne tik padeda išaiškinti pačius gabiausius moksleivius, bet ir skatina plačiau domėtis mokomaisiais dalykais, ugdo mokinių gebėjimus suvokti gamtoje ir technikoje vykstančių reiškinių esmę, lavina mąstymo įgūdžius, skatina savarankiškumą, padeda formuotis mokslinei pasaulėžiūrai.

Atidaryti visą straipsnį

RESPUBLIKINIS MOKINIŲ KONKURSAS „ JAUNOJO GAMTININKO UŽRAŠAI“

Gerbiami Kolegos, sveikiname su artėjančia Žemės diena ir kviečiame paraginti mokinius, ne tik šią dieną, bet ir ateinantį pusmetį stebėti, analizuoti bei aprašyti artimoje gamtinėje aplinkoje esančius biologinės įvairovės objektus ir reiškinius. Namo kieme augančių medžių įvairovė, medyje čiulbantys paukščiai, inkilo gyventojai, artimoje kūdroje kurkiančios varlės ir kiti taip gerai pažįstami ir nepažįstami gamtiniai reiškiniai -gali tapti puikiais mokymosi ir stebėjimų objektais. Juos stebėję ir aprašę mokiniai kviečiami dalyvauti konkurse „Jaunojo gamtininko užrašai“.

Konkurse kviečiame dalyvauti visus – neabejingus savo gimtajam kraštui, norinčius pažinti ir suprasti gyvąją gamtą. Daugiau informacijos apie konkursą – nuostatuose.