Naujienos

Respublikinė konferencija

 

 

Šiaulių Simono Daukanto

gimnazija

 

RESPUBLIKINĖ GAMTOS MOKSLŲ 8-12 KLASIŲ MOKSLEIVIŲ mokslinė – praktinė KONFERENCIJA

„GAMTAMOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTŲ ĮVAIROVĖ“

 

I. Tikslai:

-skatinti moksleivių domėjimąsi gamtos mokslais;

-formuoti mokslinio mąstymo, bendradarbiavimo ir tyrimo įgūdžius;

-ugdyti moksleivių savarankiškumą;

-pasidalinti moksleivių ir mokytojų patirtimi.

 

 

II. Dalyviai.

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų 8-12 klasių mokiniai ir mokytojai.

 

III. Laikas ir vieta.

  Konferencija rengiama 2014 m. gruodžio 5 d. 10 val. Dalyvių registracija prasideda  9 val.

                       Konferencija vyks Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje (S.Daukanto g. 71, Šiauliai, tel. 8-41 52 35 61).

  

 IV. Programa:

                      1. Plenarinis posėdis.

                      2. Darbas sekcijose.

                      3. Konferencijoje pristatomi moksleivių popamokinėje veikloje atlikti individualūs ir grupiniai darbai.

                      4. Apibendrinimas.

 

   V. Konferencijos nuostatai.

                      Apie ketinimą dalyvauti pranešti S.Daukanto gimnazijos gamtos mokslų metodiniam būreliui iki 2014 m. lapkričio 24 dienos.

 

    VI Kontaktinai asmenys:

 

-          Vilma, tel. 867014295

-          Liuda,  tel. 861643995

-          Vidas,  tel. 860040216

 

 

Darbų paraiškas siųsti elektroniniu paštu šiuo adresu: gamt.konf@daukantas.lt arba paštu.

 

 

 

 

 

Dalyvio paraiška

 

Darbo pavadinimas..........................................................................................................

 

.........................................................................................................................................

 

Dalykas............................................................................................................................

 

Autoriaus vardas, pavardė, klasė.....................................................................................

 

Mokykla (adresas, telefonas)...........................................................................................

 

Darbo vadovo vardas, pavardė, telefonas.........................................................................

 

Darbo pristatymui reikalingos priemonės........................................................................

 

Ar tinka pranešimas plenariniam posėdžiui? (trumpas aprašymas)

"Tyrėjo užrašai" 5 klasei

„Tyrėjo užrašai“ nėra įprastinis darbo sąsiuvinis. Jie papildo ir praplečia jau esamus gamtos mokslų vadovėlių komplektus. Pirmiausia jie skirti probleminiam mokymui(si) ir tiriamajai veiklai. Dabartiniame pasaulyje jau nebepakanka tik išmokti ir sužinoti, kad yra taip arba taip. Faktai ir žinios būtini, bet ne mažiau svarbu, kodėl tai vyksta, kaip tai būtų galima pritaikyti, kaip tai siejasi su realia aplinka. Tik keldamas tokius klausimus, gebėdamas analizuoti ir suvokdamas priežastis, mokinys taps brandžiai mąstančiu žmogumi ir suvoks pasaulį kaip vientisą ir nedalomą. Gamtos mokslai nebesuguls tik į biologijos, chemijos, fizikos „atskirus stalčiukus“, bet taps vieningu pasauliu.

Kitas svarbus dalykas – kaip tai atlikti? Kokių priemonių reikės, kokius žingsnius reikės nueiti, norint  atlikti užduotį ir gauti rezultatą?

Kokia tyrimo eiga? Tai dar vienas svarbus etapas. Kaip tai atlikti ir, svarbiausia, kodėl tai būtina atlikti? Dažnai mokiniai žino, jog turi atlikti tam tikrą užduotį ir gauti rezultatą. Tačiau kodėl reikia kiekvieno žingsnio?

Dar vienas svarbus dalykas – diskusija. Mokytis diskutuoti, kelti problemas, įsiklausyti į kito nuomonę, pritaikyti „minčių lietaus“ metodą tampa būtina, norint pasiekti geresnių rezultatų.

Ir, žinoma, įsivertinimas. Kas pasisekė, kodėl? O gal galima tai atlikti kitaip?

Visi šie etapai ir pateikiami „Tyrėjo užrašuose“. Mokinys ne tik atlieka užduotis, bet mokosi suprasti, KODĖL jis tai daro.

Taip pat tai puiku priemonė skyriaus apibendrinimui, papildomoms veikloms, tęstiniams darbams, visiems tiems atvejams, kurių negali patenkinti ir atstoti darbo sąsiuvinis. Tinka dirbant su bet kuriuo 5 klasės gamtos mokslų komplektu.

Naudojantis šiais užrašais, pamoka tampa kur kas įdomesnė. Kiekviena užduotis pradedama įdomiais faktais, sužadinančiais mokinių smalsumą. Tada mokiniai skatinami padiskutuoti, kritiškai įvertinti informaciją. Po to pateikiama užduotis, atliekamas tyrimas (keliamas klausimas, renkama informacija, formuluojama hipotezė, atliekamas stebėjimas, gaunami nauji duomenys, daromos išvados). Mokiniai akivaizdžiai suvokia, kodėl ir kaip vyksta daugelis reiškinių, išmoksta juos sieti tarpusavyje, atrasti integracinius ryšius, formuluoti hipotezes, pritaikyti konkrečioms gyvenimiškoms situacijoms. Atlikę užduotis, mokiniai įsivertina: kas pasisekė, kas buvo lengviausia, kas – sunkiausia, kaip jautėsi atlikdami užduotis. Taigi jau iš karto jie mokosi dirbti kaip tikri mokslininkai. Užrašuose pateikiami darbai nuoseklumu priderinti prie sezono, todėl juos visada bus galima atlikti „čia ir dabar“.

Naudodamiesi „Tyrėjo užrašais“, mokiniai taps aktyvūs pamokos dalyviai ir mokysis savarankiškai spręsti problemas!

 

 

Kitais mokslo metais pasirodys „Tyrėjo užrašai“ ir 6 klasei.

 

Daugiau informacijos atnaujintoje svetainėje www.sviesa.lt

IV Šiaurės Lietuvos 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų - biologijos olimpiada

 

Balandžio 18 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje ir Edukologijos fakultete vyko IV Šiaurės Lietuvos 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų - biologijos olimpiada. Po atrankinių turų rajonuose į Šiaulius atvyko gausus būrys dalyvių: 96 mokiniai, juos parengę mokytojai iš Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Skuodo, Tauragės, Mažeikių, Kelmės, Kretingos, Šiaulių rajonų, Šiaulių ir Jonavos miestų. Olimpiadą organizavo Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetas ir Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos Šiaurės regiono filialas.

                      Sveikinimo žodį tarė Ugdymo sistemų katedros docentas dr. R. Vilkonis, organizacinio komiteto pirmininkė, LBMA Šiaurės regiono filialo vadovė, Šiaulių Didždvario gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė I. Barabanova. Mokinių darbus vertino regiono biologijos mokytojų vertinimo komisija. Olimpiadą vesti padėjo Edukologijos fakulteto ir Šiaulių skautų tunto savanoriai.

                      Moksleiviai ne tik sprendė užduotis, bet ir turėjo galimybę apsilankyti Edukologijos fakulteto Stasio Gliaudžio gamtos muziejuje, dalyvauti Šiaulių universiteto bibliotekos rengiamuose edukaciniuose užsiėmimuose ir Šiaulių m. Išmaniosios mokyklos veiklose. Pirmų–trečių vietų nugalėtojams doc. dr. R. Vilkonis ir I. Barabanova įteikė diplomus bei prizus, o juos parengusiems mokytojams – padėkas. Visi laimėtojai gavo dovanas, jų rėmėjai: Šiaulių miesto savivaldybės administracija; Kauno leidykla „Lututė“; LMBA, Šiaulių universitetas.

                      Dar karta sveikiname mokinius ir jų mokytojus.

                      Pirmąsias vietas olimpiadoje užėmė:

Miglė Šarpilo, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 5 klasės mokinė (mokytoja Genovaitė Stankevičienė);

Linas Ragainis, Kretingos viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazija 6 klasės mokinys (mokytoja Rima Novikienė);

Oskaras Vilbikas, Šiaulių Jovaro progimnazijos 7 klasės mokinys (mokytoja Aušra Saulytienė);

Tautvydas Ščefanavičius, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 8 klasės mokinys (mokytoja Sonata Puidokienė).

 

                      Antrąsias vietas olimpiadoje užėmė:

Adelė Taujanskaitė, Šiaulių Jovaro progimnazijos 5 klasės mokinė (mokytoja Aušra Saulytienė);

Ignas Kiela, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos 6 klasės mokinys (mokytoja Irena Augulienė);

Robertas Norkus, Šiaulių Dainų progimnazijos 7 klasės mokinys (mokytoja Vilma Jasevičienė);

Ugnė Tylenytė, Šiaulių Jovaro progimnazijos 8 klasės mokinė (mokytoja Aušra Saulytienė).

 

                      Trečiąsias vietas olimpiadoje užėmė:

Karolina Vančauskaitė, Šiaulių Gegužių progimnazijos 5 klasės mokinė (mokytoja Dalia Urbonavičienė);

Augustina Čičiūnaitė, Kretingos Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazija 6 klasės mokinė (mokytoja Rima Novikienė);

Liucija Rancaitė, Skuodo Bartuvos progimnazijos 7 klasės mokinė (mokytoja Janina Razguvienė);

Julija Matemaitytė, Tauragės ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė (mokytoja Aida Vaičiūnienė).

Vilniaus miesto 5-8 klasių gamtos mokslų olimpiados koncepcija 2014

Plačiau apie koncepciją skaitykite čia...

Projekto "Žaliosios mokymosi aplinkos" mokymo priemonių pristatymas

Kvietimas čia...
<< < [1 / 17] > >>