Seminaras VPU

Seminaro tema: Biologijos, chemijos, fizikos ir matematikos tarpdalykinių ryšių realizavimas 7–10 klasėse

Seminaro laikas ir vieta: 2011 m. sausio 5 d. Vilniaus pedagoginis universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, 227 auditorija.

Seminaras skirtas biologijos, chemijos, gamtos, fizikos ir matematikos dalykų mokytojams.

Seminaro tikslas: kelti gamtamokslinių dalykų ir matematikos mokytojų didaktinę kompetenciją, ugdyti gebėjimus kuriant problemines mokymosi situacijas gamtamokslinių dalykų ir matematikos turinio pagrindu pagrindinės mokyklos 7–10 klasėse, taikant tyrinėjimu pagrįstus metodus.

Seminarą ves:

dr. Nijolė Cibulskaitė (VPU Matematikos ir informatikos fakulteto docentė);

mgr. Kęstutis Grinkevičius (VPU Gamtos mokslų fakulteto lektorius);

dr. Živilė Stankevičiūtė (VPU Gamtos mokslų fakulteto lektorė);

dr. Palmira Pečiuliauskienė (VPU Pedagogikos ir psichologijos instituto profesorė).

Seminaro trukmė: 6 val.

Registracija: prašome registruotis el. paštu dalius.dapkus@vpu.lt arba telefonu 273 4864

iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Informacija internete: www.s-team.vpu.lt

Seminaras nemokamas. Seminaro dalyviai gaus dalyvio pažymėjimus.

Kvietimas į konferenciją

Kviečiame dalyvauti konferencijoje Gėlininkystės verslo sudėtinės dalys ir plėtros perspektyvos  Lietuvoje, kuri vyks 2010 m. gruodžio 3 d.

Konferencijos tikslas – siekti gėlininkystės spartesnės raidos, išplečiant mokymo bei mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos veiklą žemės ūkyje, populiarinant gėlininkystės pasiekimus šalyje.

Konferencijos programa

8.30 – 9.00      Dalyvių registracija

9.00 – 10.00     KONFERENCIJOS ATIDARYMAS. Dr. Angelė Baliūnienė – gėlininkystės Lietuvoje puoselėtoja

 Dr. Regina Juodkaitė, VU Botanikos sodas

Svečių pasisakymai: E. Narušytė, R. Pakalnis, V. Rašomavičius ir kt.

10.10 – 10.50   Gėlių tyrimai Lietuvos gėlininkystės bandymų stotyje.

Dr. Angelė Baliūnienė, LGBS

10.50 – 11.20  Gėlių selekcija Lietuvoje (praeitis, dabartis, ateitis)

Dr. Danutė Dainauskaitė

11.20 – 11.40 Lietuvos etnografiniai darželiai

Gražina Žumbakienė, Rumšiškių etnografinis muziejus

11.40 – 12.10  KAVOS PERTRAUKA

12.10 – 12.30  Oranžerijos Lietuvoje

Dr. Judita Varkulevičienė,  VDU Kauno BS 

12.30 – 12.50  Gėlininkystės verslo Lietuvoje dabartis ir perspektyvos

Ričardas Elijošius

12.50 – 13.20  Mokyklos sodo vaidmuo vartotojiškoje visuomenėje 

Sigutis Obelevičius, Anykščių savivaldybė

13.20 – 14.20  PIETŲ PERTRAUKA

14.20 – 14.40 Dekoratyviųjų augalų tyrimai Vokietijoje

 Doc.dr. Ona Motiejūnaitė, VPU

14.40 – 15.00  Svogūninių ir daugiamečių lauko gėlių selekcija. 

Antanas Markevičius, selekcininkas

15.00 – 15.20 Kardelių auginimas

Dr.Gitana Štukėnienė, VU BS

15.20 – 15.40 Dekoratyvinių augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai

Dr.Stasė Dapkūnienė, VU BS, Augalų genų bankas

15.40 – 16.20 UAB Kemira produkcijos pristatymas  

16.20 – 17.00 Stendiniai pranešimai

17.00 – 18.30 Dr. Angelės Baliūnienės bičiulių, mokinių, kolegų pasisakymai

18.30 – 19.30. Ansamblio “Pinavija” koncertas

Veiks parodos: fotografijos “Dekoratyviųjų augalų

pasaulyje”, LGS veiklos akimirkos, autoriai R. Kondratas, R. Kondratienė, G. Palaitytė, D. Zablockienė, O. Motiejūnaitė, R. Juodkaitė, I. Fedčuk (LGS, VIKO); floristinių darbųvadovė D. Zablockienė (VIKO).

 

Pilną kvietimą ir daugiau informacijos galite pamatyti čia.

Organelių, ląstelių, audinių modelių konkursas „Ląstelė – gyvybės dalelė“

Konkurse kviečiami dalyvauti Respublikos mokyklų 14 – 18 metų moksleiviai.

I etapas – modelių gamyba, nuo 2010 m. lapkričio mėn. iki 2011 m. sausio mėnesio 21d.;

II etapas – konkurso organizavimas. Konkursas vyks Vilniaus miesto Žvėryno gimnazijoje (Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius) 2011 m. vasario  01 – 03 d.

III etapas – baigiamasis renginys – konkurso uždarymas, dalyvių, laimėtojų apdovanojimai

2011 m. vasario  03 d. Žvėryno gimnazijos aktų salėje.

Daugiau informacijos rasite atsisiuntę šį Word dokumentą.

Respublikinė gamtos mokslų 7-12 klasių moksleivių mokslinė – praktinė konferencija

Konferencija rengiama 2010 m. gruodžio 10 d. 10 val. Dalyvių registracija prasideda 9 val.

Konferencija vyks Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje (S.Daukanto g. 71, Šiauliai, tel. 8-41 52 35 61).

Programa:

1. Plenarinis posėdis.

2. Darbas sekcijose.

3. Konferencijoje pristatomi moksleivių atlikti individualūs ir grupiniai darbai.

Pranešimo trukmė – 5 min.

4. Apibendrinimas.

Daugiau informacijos rasite atsisiuntę šį Word dokumentą.