Kvietimas į suvažiavimą

Gerbiami kolegos biologai.

Siekiant praplėsti biologijos mokytojų asociacijos veiklą nuspręsta kurti Šiaurės Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos filialą. Tam organizuojamas pirmasis biologijos mokytojų, dėstytojų ir studentų suvažiavimas, kuris vyks Šiaulių universitete spalio 16 dieną 12 valandą.

Kviečiame visus biologijos mokytojus, dėstytojus, studentus ir kitus besidominčius biologijos mokslo kokybės gerinimu atvykti į suvažiavimą ir tapti biologijos asociacijos nariu. Vienas pagrindinių suvažiavimo tikslų – padėti sutelkti biologijos srities specialistus biologijos mokymo kokybei gerinti. Šiaulių universiteto dėstytojai pasidalins su mokytojais ir svečiais įvairiomis mokslo naujienomis, praturtins akademinėmis žiniomis, aktualiomis mokslo ir švietimo tendencijomis Lietuvoje.

Prašome registruotis el. adresu: irina@daukantas.lt,  telefonų 869994166 iki spalio 14 dienos. Ankstyva registracija organizatoriams padės rezervuoti reikiamo dydžio salę.

Organizatoriai:

Šiaulių S. Daukanto mokyklos mokytoja Irina Barabanova,

ŠU Ugdymo sistemų katedros vedėjas doc. Rytis Vilkonis,

ŠU Ugdymo sistemų katedros profesorė Asta Klimienė, ŠU Botanikos sodo direktorė.

Konferencija „Biologijos kryptys ir naujovės“

Mokslinė konferencija vyks 2010 m. spalio 20 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

 

Programa:

9 00  –  10 00 Registracija

10 00 – 10 10 Įžangos žodis:

LMA prezidentas akad. V. Razumas,

ŠMM vyr. specialistė J. Nemanienė.

10 10 –10 55  Prof. R. Rakauskas (VU Gamtos m. fakultetas) – „Rūšies sąvoka biologijoje:

teorija ir praktika“.

10 55 – 11 40 LMA narys korespondentas prof. J. R. Naujalis (VU Gamtos m. fakultetas) –

„Augalų invazyvumo teoriniai ir praktiniai aspektai“.

11 40 – 12 25  LMA narys korespondentas prof. V. A. Tamošiūnas (VMTI Inovatyvios

medicinos centras) – „Imuninės sistemos ypatumai : sandara ir funkcijos“.

12 30– 13 00   Kavos pertrauka

13 00– 13 45   LMA narys ekspertas prof. V. Kučinskas (VU Medicinos fakultetas) –

„Lietuvių genomai: praeityje ir dabar“.

13 45– 14 30  LMA narys korespondentas prof. V. Rančelis (VU Gamtos m. fakultetas) –

„Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO): nauda ir pavojai“.

14 30– 15 15  LMA narys korespondentas prof. V. A. Bumelis (UAB SicorBiotech) –

„Biofarmacija – raudonoji biotechnologija“.

15 15– 16 00  Doc. dr. S. Čaplinskas (Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras) – „Užkrečiamos

ligos mokykloje“.

Diskusijos

 

Pranešimo trukmė – 45 min.

Suvažiavimas

Gerb. Kolega,

Lietuvos biologijos mokytojų asociacija kviečia Jus 2010 m. gegužės 8 d. į LBMA ataskaitinį – rinkiminį suvažiavimą Vilniaus pedagoginiame universitete.

Suvažiavimo darbotvarkė:

9.00 – 10.00

Dalyvių registracija

10.00 – 10.30

Svečių pasisakymai:

ŠMM pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė;

VPU gamtos mokslų fakulteto, botanikos katedros vedėjas Remigijus Noreika;

UPC ugdymo turinio įgyvendinimo skyriaus metodininkė Rūta Varnagirienė;

Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos atstovas;

Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos atstovas.

10.30 – 11.00

Pranešimas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Lektorė, UPC projekto mokslinė vadovė Elena Motiejūnienė.

11.00 – 11.20

Asociacijos pirmininko R. Darafėjaus ataskaitinis pranešimas.

11.20 – 11.30

Klausimai, diskusijos.

11.30 – 12.00

Kavos pertraukėlė.

12.00 – 12.15

Vidurinio ugdymo programos projekto pristatymas. Lektorė ugdymo plėtotės centro gamtamokslinio ugdymo skyriaus metodininkė Jolanta Dzikavičiūtė.

12.15 – 13.30

Vidurinio ugdymo programų svarstymas grupėse.

13.30 – 14.00

Darbo grupėse pristatymas, aptarimas.

14.00 – 14.15

Rinkiminės komisijos sudarymas, ka ndidatų į asociacijos valdybą siūlymai.

14.15 – 14.30

Asociacijos valdybos rinkimai.

14.30 – 15.00

Naujos asociacijos valdybos patvirtinimas.

15.00

Klausimai, diskusijos, suvažiavimo uždarymas.

Olimpiados programa

Olimpiados vieta: vilniaus pedagoginis universitetas, Gamtos mokslų fakultetas (Studentų g. 39, LT – 08106, Vilnius, tel. 2734864, el. p. olimpiada@vpu.lt, www.s-team.vpu.lt ).

Olimpiados data: 2010 m. balandžio 24 d.

Olimpiados programa moksleiviams:

900 – 930 – Dalyvių registracija (VPU Gamtos mokslų fakultetas, I aukšto vestibiulis).

930 – 945 – Olimpiados atidarymas, GMF A11 auditorija.

1000 – 1200 – Olimpiados užduočių atlikimas: 5 klasė – GMF A10 auditorija, 6 klasė – GMF A11 auditorija.

1200 – 1300 – Moksleivių susitikimas su VPU Zoologų klubo nariais, susipažinimas su Gamtos mokslų fakultetu.

1300 – 1400 – Olimpiados aptarimas, GMF A11 auditorija.

Olimpiados rezultatai bus paskelbti 2010 m. balandžio 27 d.

Olimpiados laimėtojai ir juos parengę mokytojai bus kviečiami atvykti į VPU Gamtos mokslų fakultetą 2010 m. gegužės 5 d. 16 val. VPU GMF 125 auditoriją.

Olimpiados programa mokytojams:

900 – 930 – Mokytojų registracija (VPU Gamtos mokslų fakultetas, I aukšto vestibiulis).

930 – 945 – Olimpiados atidarymas, GMF A11 auditorija.

1000 – 1200 – prof. habil. dr. J. R. Stonio paskaita „Nuo Andų kalnų iki Amazonės džiunglių. Kaip sekasi VPU biosistematikams, norintiems atrasti naujų mokslui rūšių Centrinėje ir Pietų Amerikoje“, GMF 415 auditorija.

asist. T. Jokšienės paskaita „Augalai uždarose patalpose: nauda ir keliami pavojai, VPU GMF Oranžerijoje.

1200 – 1300 – Kavos pertrauka, GMF 125 auditorija.

1300 – 1400 – Olimpiados aptarimas, GMF A11 auditorija.