V-oji Vilniaus miesto penktų – šeštų klasių Gamtos mokslų olimpiada

Vilniaus pedagoginis universitetas ir Lietuvos biologijos mokytojų asociacija organizavo V-ąją Vilniaus miesto penktų–šeštų klasių mokinių Gamtos mokslų olimpiadą

Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas mokykloje yra vienas iš svarbesnių Europos Sąjungos

ir Lietuvos švietimo uždavinių. Siekiant paskatinti moksleivių domėjimąsi gamtos mokslais,

organizuojamos olimpiados. Tai vienas iš neformaliojo ugdymo(si) būdų, kad būtų atskleistos

vaiko prigimtinės galios. Tai sudėtinė švietimo sistemos dalis, egzistuojanti lygiagrečiai

formaliojo švietimo.

Gamtos mokslų olimpiadų tikslai yra padidinti mokytojų ir mokinių susidomėjimą gamtos

mokslais ir technologijomis, skatinti daugiau sužinoti apie gamtamokslines ir technologines

profesijas, gerinti gamtos mokslų mokymo ir mokymosi kokybę.

 

Daugiau informacijos

Penktokų balai

Šeštokų balai

 

Olimpiados protokolas 5 kl.

Olimpiados protokolas 6 kl.