Apie mus

Istorija
1992 gruodžio 21 dieną įvyko iniciatyvinės grupės organizuota steigiamoji konferencija. 1993 m. sausio 7 dieną pirmojo valdybos posėdžio metu išrinktas pirmininkas. Juo tapo mokytojas Stasys Molis. LBMA įstatai buvo įregistruoti 1993 m. kovo 23 dieną antrajame valdybos posėdyje. Tų pačių metų balandžio 24 dieną įvyko pirmasis asociacijos suvažiavimas.

Nuo 1994m. lapkričio mėn. iki 1998m. kovo mėn. asociacijos veikla buvo apmirusi. 1998 m. biologijos mokytojų iniciatyvinės grupės dėka sudaryta asociacijos likvidavimo komisija. Po dviejų metų atkurta Lietuvos biologijos mokytojų asociacija.

2000 m. įvyko pirmasis atkurtos Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos suvažiavimas. Šiame suvažiavime pirminiku išrinktas mokytojas Romas Darafėjus.
2000 m. lapkričio 8 tą dieną buvo įregistruoti atkurtos LBMA įstatai.
2002 m. įvyko antrasis suvažiavimas.
2005 m. sušauktas trečiasis suvažiavimas