Narystė

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs Lietuvos Respublikos piliečiai: biologijos, gamtos ar integruotus gamtos mokslus mokantys mokytojai, kiti su šių dalykų mokymu susiję darbuotojai valdybai raštu pareiškę norą dalyvauti jos veikloje ir sumokėję nario mokestį.

 Asociacijos nario teisės: 

  • dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime, teikti jam pasiūlymus; 
  • rinkti ir būti išrinktam į Asociacijos organus;
  • susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  • bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami; 
  • kitos teisės, nustatytos šių įstatų ar įstatymų.

Asociacijos nario pareigos:

  • kiekvienas Asociacijos narys privalo vadovautis Asociacijos įstatais;
  • mokėti metinį nario mokestį.

Prašymo forma

Prašymo formą siųsti – Nerijui Medeišiui, elektroniniu paštu – nerijuseko@gmail.com 

Stojamasis mokestis – 8€. Mokestį galima sumokėti bankiniu pavedimu į asociacijos sąskaitą.

Įmonės kodas: 195708840

Sąskaitos Nr.: LT807300010002469206