Asociacijos valdyba

 

  PIRMININKAS   
 

Ignatavičius Simas

Apie mane: Esu jaunosios Lietuvos mokytojų kartos atstovas, gimęs jau nepriklausomoje Lietuvoje. Į Lietuvos švietimą siekiu atnešti naujoves ir užsienio šalių gerąją patirtį. Dar mokyklos suole žinojau, jog noriu būti mokytoju ir dėl šio pasirinkimo niekada nenusivyliau. Dalyvaudamas asociacijos veikloje, noriu prisidėti prie Lietuvos biologijos mokytojų tobulėjimo, artimesnio bendravimo ir augimo kartu. Plačiau 

 
 

 

 

PIRMININKO PAVADUOTOJA

Purlienė Margarita

margarita89988

 

 

Apie mane: Biologijos mokytoja metodininkė, biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė bei sudarytoja, skaitmeninio turinio mokymosi objektų bendraautorė, leidinių recenzentė, seminarų lektorė, egzaminų vertintoja.

Gyvenimo kredo: Elkis su kitais taip, kaip nori, kad kiti elgtųsi su tavimi.

 
 

PIRMININKO PAVADUOTOJAS

Drulė Simona

Apie mane: Esu baigusi Vytauto Didžiojo universitete biologijos bakalauro bei gretutines pedagogikos studijas. Taip pat VDU baigiau molekulinės biologijos ir biotechnologijų magistro studijas. Šiuo metu dirbu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijoje biologijos bei biotechnologijų mokytoja. Esu didelė gamtos mylėtoja, stengiuosi tuo užkrėsti ir savo mokinius. 

Gyvenimo kredo: Tai ką vikšras vadina pasaulio pabaiga, mokytojas vadina drugeliu. 

 
 

SEKRETORĖ

Navickaitė Asta

asta-navick12

 

Apie mane: Vilniaus Žemynos gimnazijos  biologijos mokytoja ekspertė. Pedagoginį darbą pradėjau 2008 metais. 2014 metais apsigyniau biomedicinos mokslų daktaro vardą. Dėstau biologijos ir mikrobiologijos paskaitas Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje mokykloje, kosmetologijos studijų programos studentams.

Gyvenimo kredo: Žodžiais tikėkite tik tada, kai juos atitinka darbai.

 

 
 

VALDYBOS NARIAI

Viltrakienė Inga

Apie mane: Inga Viltrakienė – esu biologijos mokytoja ekspertė, biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė, seminarų lektorė, brandos egzaminų vertintoja. Mėgstu organizuoti renginius, dirbti kūrybiškai, padėti nutiesti ,,tiltelius“ bendradarbiavimui tarp skirtingų organizacijų. Žinau, kad darbas su jaunimu – įpareigoja suspėti su laiku, todėl esu atvira naujovėms. Dirbu – Nacionalinėje švietimo agentūroje.

Gyvenimo kredo: Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems.

 
 

 

 

 

 

 Bėliakas Rokas

Apie mane: Dirbu gamtamokslinio ugdymo mokytoju, privačioje Šiaurės licėjaus mokykloje. Formaliame švietime stengiuosi surasti ir pritaikyti neformalaus ugdymo metodus ir įgytas kompetencijas.

Gyvenimo kredo: Šypsokis ir gyvenimas Tau nusišypsos!

 

 
 

 Paškauskienė Daiva

 

 

Apie mane: Esu baigusi biologijos ir chemijos studijas VU. Dirbu Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje. Esu biologijos mokytoja ekspertė. Kūriau biologijos užduotis 7, 8, 11, 12 klasių užduočių bankui. Mėgstu laisvalaikį leisti gamtoje, manau, kad meilė Tėvynei prasideda nuo gimtųjų apylinkių pažinimo. Mokinius skatinu aplinką pažinti tyrinėjant.

Gyvenimo kredo: Tiesa. Kokia juoda ji bebūtų, ji vis vien yra tiesa.

 

 
  Barčienė Skaidrė

10

Apie mane: 1993 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą, 2005 m. Šiaulių universitete baigtos specialiosios pedagogikos (surdopedagogikos) studijos. LKNUC dirbu jau 26 metus, nors kai būdama paauglė svajojau apie mokytojos profesiją, nemaniau, kad teks dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. Savo ypatingiems mokiniams pamokose stengiuosi sukurti jaukią, draugišką aplinką ir suteikti begalinį pažinimo ir atradimo džiaugsmą.

Gyvenimo kredo: Pamoka – ne vieno žmogaus „šou“! Mokykis, tobulėk kartu su mokiniais, bet išlik autoritetu jaunam žmogui.

 
 

Pagojus Ričardas

Apie mane: Biologijos vyr.mokytojas, edukologas, pedagogikos dėstytojas, brandos egzaminų vertintojas, knygos „Meilės pamokos: kad nemylėtume kaip idiotai“ autorius, lytiškumo ugdymo seminarų lektorius.

Gyvenimo kredo: Deum et animam scire cupio. Nihilne plus? Nihil omnino!

 
 

Kančiauskienė Jolita

 

Apie mane: Esu biologijos dalyko mokytoja ekspertė. Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui. Mokomųjų priemonių bendraautorė, skaitmeninio turinio mokymosi objektų bendraautorė. Brandos darbų konsultantė. Gyvybė – visko  pradžia ir pabaiga, todėl  džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, kad esu būtent biologijos dalyko mokytoja.

Gyvenimo kredo: Būk savimi – visi kiti vaidmenys jau užimti

 
 

Kavaliauskas Julius

 

Apie mane: Esu biologijos mokytojas, Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje. Baigiau Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademiją. Šiuo metu mokausi Vilniaus universitete, Neurobiologijos magistro studijų programoje. Mokytojo darbas yra kūrybinis procesas, jo metu tobulėja ne tik vaikai, bet ir mokytojas, dėl to džiaugiuosi būdamas to dalimi.

Gyvenimo kredo: Gerumas visada grįžta gerumu, tik reikia mokėti tai pastebėti