Suvažiavimas

Gerb. Kolega,

Lietuvos biologijos mokytojų asociacija kviečia Jus 2010 m. gegužės 8 d. į LBMA ataskaitinį – rinkiminį suvažiavimą Vilniaus pedagoginiame universitete.

Suvažiavimo darbotvarkė:

9.00 – 10.00

Dalyvių registracija

10.00 – 10.30

Svečių pasisakymai:

ŠMM pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė;

VPU gamtos mokslų fakulteto, botanikos katedros vedėjas Remigijus Noreika;

UPC ugdymo turinio įgyvendinimo skyriaus metodininkė Rūta Varnagirienė;

Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos atstovas;

Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos atstovas.

10.30 – 11.00

Pranešimas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas”. Lektorė, UPC projekto mokslinė vadovė Elena Motiejūnienė.

11.00 – 11.20

Asociacijos pirmininko R. Darafėjaus ataskaitinis pranešimas.

11.20 – 11.30

Klausimai, diskusijos.

11.30 – 12.00

Kavos pertraukėlė.

12.00 – 12.15

Vidurinio ugdymo programos projekto pristatymas. Lektorė ugdymo plėtotės centro gamtamokslinio ugdymo skyriaus metodininkė Jolanta Dzikavičiūtė.

12.15 – 13.30

Vidurinio ugdymo programų svarstymas grupėse.

13.30 – 14.00

Darbo grupėse pristatymas, aptarimas.

14.00 – 14.15

Rinkiminės komisijos sudarymas, ka ndidatų į asociacijos valdybą siūlymai.

14.15 – 14.30

Asociacijos valdybos rinkimai.

14.30 – 15.00

Naujos asociacijos valdybos patvirtinimas.

15.00

Klausimai, diskusijos, suvažiavimo uždarymas.

Olimpiados programa

Olimpiados vieta: vilniaus pedagoginis universitetas, Gamtos mokslų fakultetas (Studentų g. 39, LT – 08106, Vilnius, tel. 2734864, el. p. olimpiada@vpu.lt, www.s-team.vpu.lt ).

Olimpiados data: 2010 m. balandžio 24 d.

Olimpiados programa moksleiviams:

900 – 930 – Dalyvių registracija (VPU Gamtos mokslų fakultetas, I aukšto vestibiulis).

930 – 945 – Olimpiados atidarymas, GMF A11 auditorija.

1000 – 1200 – Olimpiados užduočių atlikimas: 5 klasė – GMF A10 auditorija, 6 klasė – GMF A11 auditorija.

1200 – 1300 – Moksleivių susitikimas su VPU Zoologų klubo nariais, susipažinimas su Gamtos mokslų fakultetu.

1300 – 1400 – Olimpiados aptarimas, GMF A11 auditorija.

Olimpiados rezultatai bus paskelbti 2010 m. balandžio 27 d.

Olimpiados laimėtojai ir juos parengę mokytojai bus kviečiami atvykti į VPU Gamtos mokslų fakultetą 2010 m. gegužės 5 d. 16 val. VPU GMF 125 auditoriją.

Olimpiados programa mokytojams:

900 – 930 – Mokytojų registracija (VPU Gamtos mokslų fakultetas, I aukšto vestibiulis).

930 – 945 – Olimpiados atidarymas, GMF A11 auditorija.

1000 – 1200 – prof. habil. dr. J. R. Stonio paskaita „Nuo Andų kalnų iki Amazonės džiunglių. Kaip sekasi VPU biosistematikams, norintiems atrasti naujų mokslui rūšių Centrinėje ir Pietų Amerikoje”, GMF 415 auditorija.

asist. T. Jokšienės paskaita „Augalai uždarose patalpose: nauda ir keliami pavojai, VPU GMF Oranžerijoje.

1200 – 1300 – Kavos pertrauka, GMF 125 auditorija.

1300 – 1400 – Olimpiados aptarimas, GMF A11 auditorija.

Pranešimas

Sveiki, gerb. kolegos,
jau paskelbti interaktyvūs mokymosi objektai gimnazinių klasių mokiniams ir mokytojams. Todėl šią informaciją perduodu per mūsų svetainę, nes medžiaga, manau, naudinga pamokose. Elektroninė nuoroda: http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/informacija/apie-projekta/.

Tikrai labai vertinga ir naudinga medžiaga. Rekomenduoju žvilgtelt ir naudotis.