Olimpiados programa

Olimpiados vieta: vilniaus pedagoginis universitetas, Gamtos mokslų fakultetas (Studentų g. 39, LT – 08106, Vilnius, tel. 2734864, el. p. olimpiada@vpu.lt, www.s-team.vpu.lt ).

Olimpiados data: 2010 m. balandžio 24 d.

Olimpiados programa moksleiviams:

900 – 930 – Dalyvių registracija (VPU Gamtos mokslų fakultetas, I aukšto vestibiulis).

930 – 945 – Olimpiados atidarymas, GMF A11 auditorija.

1000 – 1200 – Olimpiados užduočių atlikimas: 5 klasė – GMF A10 auditorija, 6 klasė – GMF A11 auditorija.

1200 – 1300 – Moksleivių susitikimas su VPU Zoologų klubo nariais, susipažinimas su Gamtos mokslų fakultetu.

1300 – 1400 – Olimpiados aptarimas, GMF A11 auditorija.

Olimpiados rezultatai bus paskelbti 2010 m. balandžio 27 d.

Olimpiados laimėtojai ir juos parengę mokytojai bus kviečiami atvykti į VPU Gamtos mokslų fakultetą 2010 m. gegužės 5 d. 16 val. VPU GMF 125 auditoriją.

Olimpiados programa mokytojams:

900 – 930 – Mokytojų registracija (VPU Gamtos mokslų fakultetas, I aukšto vestibiulis).

930 – 945 – Olimpiados atidarymas, GMF A11 auditorija.

1000 – 1200 – prof. habil. dr. J. R. Stonio paskaita „Nuo Andų kalnų iki Amazonės džiunglių. Kaip sekasi VPU biosistematikams, norintiems atrasti naujų mokslui rūšių Centrinėje ir Pietų Amerikoje“, GMF 415 auditorija.

asist. T. Jokšienės paskaita „Augalai uždarose patalpose: nauda ir keliami pavojai, VPU GMF Oranžerijoje.

1200 – 1300 – Kavos pertrauka, GMF 125 auditorija.

1300 – 1400 – Olimpiados aptarimas, GMF A11 auditorija.

Pranešimas

Sveiki, gerb. kolegos,
jau paskelbti interaktyvūs mokymosi objektai gimnazinių klasių mokiniams ir mokytojams. Todėl šią informaciją perduodu per mūsų svetainę, nes medžiaga, manau, naudinga pamokose. Elektroninė nuoroda: http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/informacija/apie-projekta/.

Tikrai labai vertinga ir naudinga medžiaga. Rekomenduoju žvilgtelt ir naudotis.

Informacija mokytojams

„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ http://mokomes5-8.pedagogika.lt/. Šioje svetainėje registruotis gali tik projekto dalyviai, bet visa informacija ir mokymų metodinė medžiaga bus viešinama ir, manau, naudinga mokytojui.

Susitikimas su Lietuvos respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite

Prezidentų buvo daug, tikra Prezidentė – viena

2009-10-05 dieną Lietuvos respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pakvietė Lietuvos asociacijų pirmininkus ir prezidentus į susitikimą.

Respublikos prezidentės laukėme su mokytojams žinomu pirmosios pamokos jauduliu. Jį slėpdami juokavome, kad pasitinkant Prezidentę reikia tvirtai laikytis kėdės atlošo.

Prezidentė kiekvienam mūsų paspaudė ranką. Linksma Jos Ekscelencijos pastaba – „Stovite kaip kariuomenėje“, – atpalaidavo mus. Neoficialiam, nuoširdžiam bendravimui nuteikė ir Prezidentės pasidžiaugimas rytiniu apsilankymu buvusioje savo mokykloje. Suvokėme, kad jai tai buvo ne protokolinis renginys, o susitikimas su mokykline jaunyste – tikra širdies atgaiva.

Manėme, kad susitikimas prasidės pranešimu, o mes paantrinsime, pagirsime Prezidentės įžvalgas. O buvo kitaip – D. Grybauskaitė paprašė mūsų pasamprotauti apie mokyklos paskirtį, mokytojo vaidmenį. Pokalbį pradėjo du jauni mokytojai (maksimalistai – kaip švelniai pastebėjo Prezidentė). Vienas kvietė atsakyti į klausimą, kodėl mokiniai praranda norą mokytis, kitas siūlė vis dėlto įvesti mokyklų vadovų rotaciją. Vienos mokyklos direktorius nuogąstavo, kad savivaldybes valdančios partijos gali tuo pasinaudoti ir susodinti į vadovų kėdes savus. Prezidentė paklausė: „O gal reikėtų vadovus rinkti referendumu?“

Pamažu pokalbis įsisiūbavo. Beje, šį kartą salėje buvo ypač didelė prezidentų – asociacijų, draugijų – koncentracija. Tikra Prezidentė, žinoma, buvo viena. Kiekvienas kalbėjome, kas mums rūpėjo, kas ant širdies guli – apie mokinių teises ir pareigas, kai kurias skurdžias mokyklas, neaiškią kaimo mokyklų perspektyvą ir t.t. Net užmiršome, kad baigiasi susitikimui planuota valanda.

Atsakydamas į jaunųjų mokytojų klausimą apie mokinių nenorą mokytis vienas kolega patikslino, kad ūpą mokytis numuša ir dažnos mokykloje patyčios. Ar nepakaktų šalies, regiono ir kiekvienos mokyklos mastu kelių prioritetų vietoje šimtų darbų. Juk atsakydamas už viską – neatsakai už nieką. Vienu iš tokių prioritetų galėtų būti patyčių ir smurto įveikimas, bent ženklus sumažinimas.

Grįžus į mokyklą ne vienas klausė: „Na, kaip Prezidentė?“ Prisipažinau nustebęs, kad tokia „kieta“ Prezidentė kartu tokia miela, nuoširdi, šmaikšti. Dar kartą nustebino Prezidentės sugebėjimas keliais žodžiais daug pasakyti.

LBMA pirmininkas R. Darafėjus