Darom 2011 ieško savanorių

darom

Darom 2011 ieško savanorių!

Nori gyventi švaresnėje Lietuvoje? Tau rūpi tavo ateitis – prisidėk ir mes kartu galėsim kurti geresnę vietą gyventi.

Akcija Darom 2011, vyksianti balandžio 16d., ieško savanorių įdomiam ir nepaprastai svarbiam darbui – jei esi kūribingas, tau netrūksta noro ir iniciatyvos veikti, nesnausk, prisijunk prie mūsų! Prisijungti prie Darom komandos gali savo savivaldybėje, seniūnijoje, mokykloje,aukštojoje mokykloje, įmonėje ar organizacijoje. Čia tu atrasi pats save – juk gera daryti gera.

Prisijungti prie Darom 2011 gali ir kitais būdais – tapdamas valymo taško vadovu akcijos dieną arba siūlydamas vietas, kuriose yra daugiausiai šiukšlių. Jei nusprendei tapti taško vadovu, tau tereikės ateitį į vieną vadovų susitikimą, o akcijos dieną išdalinti dalyviams maišus, pirštines ir nurodyti kur tvarkyti bei dėti šiukšlių maišus. O siūlyti vietas gali individualiai internetinėje svetainėje www.mesdarom.lt.

Daugiau informacijos: www.mesdarom.lt

Vilniaus miesto penktų – šeštų klasių mokinių gamtos mokslų olimpiada

Vilniaus Pedagoginis Universitetas ir Lietuvos Biologijos Mokytojų Asociacija organizuoja Vilniaus miesto penktų – šeštų klasių mokinių gamtos mokslų olimpiadą

Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas mokykloje yra vienas iš svarbesnių Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo uždavinių. Siekiant paskatinti moksleivių domėjimąsi Gamtos mokslais, organizuojamos olimpiados. Tai vienas iš neformaliojo ugdymo(si) būdų, kad būtų atskleistos vaiko prigimtinės galios, patenkinti besidominčių dalyku žinių poreikiai. Tai sudėtinė švietimo sistemos dalis, egzistuojanti lygiagrečiai formaliojo švietimo.

Daugiau informacijos

Naudinga informacija

Įkelta naudinga informacija skiltyje „Nuorodos” – „Internetiniai adresai ir animacijos biologijos egzaminui, bei kitoms pamokoms”.

Seminaras VPU

Seminaro tema: Biologijos, chemijos, fizikos ir matematikos tarpdalykinių ryšių realizavimas 7–10 klasėse

Seminaro laikas ir vieta: 2011 m. sausio 5 d. Vilniaus pedagoginis universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, 227 auditorija.

Seminaras skirtas biologijos, chemijos, gamtos, fizikos ir matematikos dalykų mokytojams.

Seminaro tikslas: kelti gamtamokslinių dalykų ir matematikos mokytojų didaktinę kompetenciją, ugdyti gebėjimus kuriant problemines mokymosi situacijas gamtamokslinių dalykų ir matematikos turinio pagrindu pagrindinės mokyklos 7–10 klasėse, taikant tyrinėjimu pagrįstus metodus.

Seminarą ves:

dr. Nijolė Cibulskaitė (VPU Matematikos ir informatikos fakulteto docentė);

mgr. Kęstutis Grinkevičius (VPU Gamtos mokslų fakulteto lektorius);

dr. Živilė Stankevičiūtė (VPU Gamtos mokslų fakulteto lektorė);

dr. Palmira Pečiuliauskienė (VPU Pedagogikos ir psichologijos instituto profesorė).

Seminaro trukmė: 6 val.

Registracija: prašome registruotis el. paštu dalius.dapkus@vpu.lt arba telefonu 273 4864

iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Informacija internete: www.s-team.vpu.lt

Seminaras nemokamas. Seminaro dalyviai gaus dalyvio pažymėjimus.

Kvietimas į konferenciją

Kviečiame dalyvauti konferencijoje Gėlininkystės verslo sudėtinės dalys ir plėtros perspektyvos  Lietuvoje, kuri vyks 2010 m. gruodžio 3 d.

Konferencijos tikslas – siekti gėlininkystės spartesnės raidos, išplečiant mokymo bei mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos veiklą žemės ūkyje, populiarinant gėlininkystės pasiekimus šalyje.

Konferencijos programa

8.30 – 9.00      Dalyvių registracija

9.00 – 10.00     KONFERENCIJOS ATIDARYMAS. Dr. Angelė Baliūnienė – gėlininkystės Lietuvoje puoselėtoja

 Dr. Regina Juodkaitė, VU Botanikos sodas

Svečių pasisakymai: E. Narušytė, R. Pakalnis, V. Rašomavičius ir kt.

10.10 – 10.50   Gėlių tyrimai Lietuvos gėlininkystės bandymų stotyje.

Dr. Angelė Baliūnienė, LGBS

10.50 – 11.20  Gėlių selekcija Lietuvoje (praeitis, dabartis, ateitis)

Dr. Danutė Dainauskaitė

11.20 – 11.40 Lietuvos etnografiniai darželiai

Gražina Žumbakienė, Rumšiškių etnografinis muziejus

11.40 – 12.10  KAVOS PERTRAUKA

12.10 – 12.30  Oranžerijos Lietuvoje

Dr. Judita Varkulevičienė,  VDU Kauno BS 

12.30 – 12.50  Gėlininkystės verslo Lietuvoje dabartis ir perspektyvos

Ričardas Elijošius

12.50 – 13.20  Mokyklos sodo vaidmuo vartotojiškoje visuomenėje 

Sigutis Obelevičius, Anykščių savivaldybė

13.20 – 14.20  PIETŲ PERTRAUKA

14.20 – 14.40 Dekoratyviųjų augalų tyrimai Vokietijoje

 Doc.dr. Ona Motiejūnaitė, VPU

14.40 – 15.00  Svogūninių ir daugiamečių lauko gėlių selekcija. 

Antanas Markevičius, selekcininkas

15.00 – 15.20 Kardelių auginimas

Dr.Gitana Štukėnienė, VU BS

15.20 – 15.40 Dekoratyvinių augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai

Dr.Stasė Dapkūnienė, VU BS, Augalų genų bankas

15.40 – 16.20 UAB Kemira produkcijos pristatymas  

16.20 – 17.00 Stendiniai pranešimai

17.00 – 18.30 Dr. Angelės Baliūnienės bičiulių, mokinių, kolegų pasisakymai

18.30 – 19.30. Ansamblio “Pinavija” koncertas

Veiks parodos: fotografijos “Dekoratyviųjų augalų

pasaulyje”, LGS veiklos akimirkos, autoriai R. Kondratas, R. Kondratienė, G. Palaitytė, D. Zablockienė, O. Motiejūnaitė, R. Juodkaitė, I. Fedčuk (LGS, VIKO); floristinių darbųvadovė D. Zablockienė (VIKO).

 

Pilną kvietimą ir daugiau informacijos galite pamatyti čia.