Suvažiavimas

Gerb. Kolega,

Lietuvos biologijos mokytojų asociacija kviečia Jus 2010 m. gegužės 8 d. į LBMA ataskaitinį – rinkiminį suvažiavimą Vilniaus pedagoginiame universitete.

Suvažiavimo darbotvarkė:

9.00 – 10.00

Dalyvių registracija

10.00 – 10.30

Svečių pasisakymai:

ŠMM pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė;

VPU gamtos mokslų fakulteto, botanikos katedros vedėjas Remigijus Noreika;

UPC ugdymo turinio įgyvendinimo skyriaus metodininkė Rūta Varnagirienė;

Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos atstovas;

Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos atstovas.

10.30 – 11.00

Pranešimas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas”. Lektorė, UPC projekto mokslinė vadovė Elena Motiejūnienė.

11.00 – 11.20

Asociacijos pirmininko R. Darafėjaus ataskaitinis pranešimas.

11.20 – 11.30

Klausimai, diskusijos.

11.30 – 12.00

Kavos pertraukėlė.

12.00 – 12.15

Vidurinio ugdymo programos projekto pristatymas. Lektorė ugdymo plėtotės centro gamtamokslinio ugdymo skyriaus metodininkė Jolanta Dzikavičiūtė.

12.15 – 13.30

Vidurinio ugdymo programų svarstymas grupėse.

13.30 – 14.00

Darbo grupėse pristatymas, aptarimas.

14.00 – 14.15

Rinkiminės komisijos sudarymas, ka ndidatų į asociacijos valdybą siūlymai.

14.15 – 14.30

Asociacijos valdybos rinkimai.

14.30 – 15.00

Naujos asociacijos valdybos patvirtinimas.

15.00

Klausimai, diskusijos, suvažiavimo uždarymas.