Kvietimas susipažinti su atnaujintos biologijos bendrosios progamos projektu

Kviečiame biologijos mokytojus susipažinti su pateiktu atnaujintos biologijos bendrosios programos projektu ir metodinėmis rekomendacijomis paskelbtomis švietimo portale – emokykla.lt

Su bendrosiomis programomis galite susipažinti čia