Nacionalinio egzaminų centro naujienos

Nacionalinis egzaminų centras svetainėje  paskelbė biologijos kriterinio vertinimo pasiekimų lygių aprašą su klausimų, mokinių atsakymų ir jų įvertinimo pavyzdžiais.  Šiame apraše dauguma klausimų yra iš 2015 m. biologijos brandos egzamino. Ateityje aprašo eilutės bus pildomos naujais pavyzdžiais.  Su šia informacija kviečiame susipažinti ne tik biologijos mokytojus, bet ir biologijos egzaminą besiruošiančius laikyti mokinius.

Platesnė su biologijos brandos egzaminu susijusi informacija  yra čia.