Respublikinė konferencija

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija

RESPUBLIKINĖ GAMTOS MOKSLŲ 8-12 KLASIŲ MOKSLEIVIŲ mokslinė – praktinė KONFERENCIJA

„GAMTAMOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTŲ ĮVAIROVĖ“

I. Tikslai:

-skatinti moksleivių domėjimąsi gamtos mokslais;

-formuoti mokslinio mąstymo, bendradarbiavimo ir tyrimo įgūdžius;

-ugdyti moksleivių savarankiškumą;

-pasidalinti moksleivių ir mokytojų patirtimi.

II. Dalyviai.

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų 8-12 klasių mokiniai ir mokytojai.

III. Laikas ir vieta.

  Konferencija rengiama 2014 m. gruodžio 5 d. 10 val. Dalyvių registracija prasideda  9 val.

Konferencija vyks Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje (S.Daukanto g. 71, Šiauliai, tel. 8-41 52 35 61).

 IV. Programa:

1. Plenarinis posėdis.

2. Darbas sekcijose.

3. Konferencijoje pristatomi moksleivių popamokinėje veikloje atlikti individualūs ir grupiniai darbai.

4. Apibendrinimas.

V. Konferencijos nuostatai.

Apie ketinimą dalyvauti pranešti S.Daukanto gimnazijos gamtos mokslų metodiniam būreliui iki 2014 m. lapkričio 24 dienos.

VI Kontaktinai asmenys:

–          Vilma, tel. 867014295

–          Liuda,  tel. 861643995

–          Vidas,  tel. 860040216

Darbų paraiškas siųsti elektroniniu paštu šiuo adresu: gamt.konf@daukantas.lt arba paštu.

 

Dalyvio paraiška

Darbo pavadinimas…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Dalykas…………………………………………………………………………………………………………….

Autoriaus vardas, pavardė, klasė………………………………………………………………………….

Mokykla (adresas, telefonas)……………………………………………………………………………….

Darbo vadovo vardas, pavardė, telefonas……………………………………………………………….

Darbo pristatymui reikalingos priemonės………………………………………………………………

Ar tinka pranešimas plenariniam posėdžiui? (trumpas aprašymas)