„Tyrėjo užrašai” 5 klasei

„Tyrėjo užrašai“ nėra įprastinis darbo sąsiuvinis. Jie papildo ir praplečia jau esamus gamtos mokslų vadovėlių komplektus. Pirmiausia jie skirti probleminiam mokymui(si) ir tiriamajai veiklai. Dabartiniame pasaulyje jau nebepakanka tik išmokti ir sužinoti, kad yra taip arba taip. Faktai ir žinios būtini, bet ne mažiau svarbu, kodėl tai vyksta, kaip tai būtų galima pritaikyti, kaip tai siejasi su realia aplinka. Tik keldamas tokius klausimus, gebėdamas analizuoti ir suvokdamas priežastis, mokinys taps brandžiai mąstančiu žmogumi ir suvoks pasaulį kaip vientisą ir nedalomą. Gamtos mokslai nebesuguls tik į biologijos, chemijos, fizikos „atskirus stalčiukus“, bet taps vieningu pasauliu.

Kitas svarbus dalykas – kaip tai atlikti? Kokių priemonių reikės, kokius žingsnius reikės nueiti, norint  atlikti užduotį ir gauti rezultatą?

Kokia tyrimo eiga? Tai dar vienas svarbus etapas. Kaip tai atlikti ir, svarbiausia, kodėl tai būtina atlikti? Dažnai mokiniai žino, jog turi atlikti tam tikrą užduotį ir gauti rezultatą. Tačiau kodėl reikia kiekvieno žingsnio?

Dar vienas svarbus dalykas – diskusija. Mokytis diskutuoti, kelti problemas, įsiklausyti į kito nuomonę, pritaikyti „minčių lietaus“ metodą tampa būtina, norint pasiekti geresnių rezultatų.

Ir, žinoma, įsivertinimas. Kas pasisekė, kodėl? O gal galima tai atlikti kitaip?

Visi šie etapai ir pateikiami „Tyrėjo užrašuose“. Mokinys ne tik atlieka užduotis, bet mokosi suprasti, KODĖL jis tai daro.

Taip pat tai puiku priemonė skyriaus apibendrinimui, papildomoms veikloms, tęstiniams darbams, visiems tiems atvejams, kurių negali patenkinti ir atstoti darbo sąsiuvinis. Tinka dirbant su bet kuriuo 5 klasės gamtos mokslų komplektu.

Naudojantis šiais užrašais, pamoka tampa kur kas įdomesnė. Kiekviena užduotis pradedama įdomiais faktais, sužadinančiais mokinių smalsumą. Tada mokiniai skatinami padiskutuoti, kritiškai įvertinti informaciją. Po to pateikiama užduotis, atliekamas tyrimas (keliamas klausimas, renkama informacija, formuluojama hipotezė, atliekamas stebėjimas, gaunami nauji duomenys, daromos išvados). Mokiniai akivaizdžiai suvokia, kodėl ir kaip vyksta daugelis reiškinių, išmoksta juos sieti tarpusavyje, atrasti integracinius ryšius, formuluoti hipotezes, pritaikyti konkrečioms gyvenimiškoms situacijoms. Atlikę užduotis, mokiniai įsivertina: kas pasisekė, kas buvo lengviausia, kas – sunkiausia, kaip jautėsi atlikdami užduotis. Taigi jau iš karto jie mokosi dirbti kaip tikri mokslininkai. Užrašuose pateikiami darbai nuoseklumu priderinti prie sezono, todėl juos visada bus galima atlikti „čia ir dabar“.

Naudodamiesi „Tyrėjo užrašais“, mokiniai taps aktyvūs pamokos dalyviai ir mokysis savarankiškai spręsti problemas!

Kitais mokslo metais pasirodys „Tyrėjo užrašai“ ir 6 klasei.

Daugiau informacijos atnaujintoje svetainėje www.sviesa.lt