IV Šiaurės Lietuvos 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų – biologijos olimpiada

Balandžio 18 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje ir Edukologijos fakultete vyko IV Šiaurės Lietuvos 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų – biologijos olimpiada. Po atrankinių turų rajonuose į Šiaulius atvyko gausus būrys dalyvių: 96 mokiniai, juos parengę mokytojai iš Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Skuodo, Tauragės, Mažeikių, Kelmės, Kretingos, Šiaulių rajonų, Šiaulių ir Jonavos miestų. Olimpiadą organizavo Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetas ir Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos Šiaurės regiono filialas.

Sveikinimo žodį tarė Ugdymo sistemų katedros docentas dr. R. Vilkonis, organizacinio komiteto pirmininkė, LBMA Šiaurės regiono filialo vadovė, Šiaulių Didždvario gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė I. Barabanova. Mokinių darbus vertino regiono biologijos mokytojų vertinimo komisija. Olimpiadą vesti padėjo Edukologijos fakulteto ir Šiaulių skautų tunto savanoriai.

Moksleiviai ne tik sprendė užduotis, bet ir turėjo galimybę apsilankyti Edukologijos fakulteto Stasio Gliaudžio gamtos muziejuje, dalyvauti Šiaulių universiteto bibliotekos rengiamuose edukaciniuose užsiėmimuose ir Šiaulių m. Išmaniosios mokyklos veiklose. Pirmų–trečių vietų nugalėtojams doc. dr. R. Vilkonis ir I. Barabanova įteikė diplomus bei prizus, o juos parengusiems mokytojams – padėkas. Visi laimėtojai gavo dovanas, jų rėmėjai: Šiaulių miesto savivaldybės administracija; Kauno leidykla „Lututė“; LMBA, Šiaulių universitetas.

Dar karta sveikiname mokinius ir jų mokytojus.

                      Pirmąsias vietas olimpiadoje užėmė:

Miglė Šarpilo, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 5 klasės mokinė (mokytoja Genovaitė Stankevičienė);

Linas Ragainis, Kretingos viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazija 6 klasės mokinys (mokytoja Rima Novikienė);

Oskaras Vilbikas, Šiaulių Jovaro progimnazijos 7 klasės mokinys (mokytoja Aušra Saulytienė);

Tautvydas Ščefanavičius, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 8 klasės mokinys (mokytoja Sonata Puidokienė).

                      Antrąsias vietas olimpiadoje užėmė:

Adelė Taujanskaitė, Šiaulių Jovaro progimnazijos 5 klasės mokinė (mokytoja Aušra Saulytienė);

Ignas Kiela, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos 6 klasės mokinys (mokytoja Irena Augulienė);

Robertas Norkus, Šiaulių Dainų progimnazijos 7 klasės mokinys (mokytoja Vilma Jasevičienė);

Ugnė Tylenytė, Šiaulių Jovaro progimnazijos 8 klasės mokinė (mokytoja Aušra Saulytienė).

                      Trečiąsias vietas olimpiadoje užėmė:

Karolina Vančauskaitė, Šiaulių Gegužių progimnazijos 5 klasės mokinė (mokytoja Dalia Urbonavičienė);

Augustina Čičiūnaitė, Kretingos Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazija 6 klasės mokinė (mokytoja Rima Novikienė);

Liucija Rancaitė, Skuodo Bartuvos progimnazijos 7 klasės mokinė (mokytoja Janina Razguvienė);

Julija Matemaitytė, Tauragės ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė (mokytoja Aida Vaičiūnienė).