Kalėdinis sveikinimas

Mieli kolegos,

Tegul niekuomet nepritrūksta
Jums džiaugsmo ir šilumos.
Tegul Kalėdų žvaigždės
Jaukia šviesa užlieja namus.
Meilė telydi šeimas,
o sėkmė – Jūsų darbą.
Teprisipildo širdys tikėjimo, vilties,
Noro prasmingai dirbti ir gyventi
Naujaisiais 2014 metais!

Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos valdybos vardu Jus sveikina
LBMA pirmininkas Romas Darafėjus.