Respublikinė gamtos mokytojų konferencija „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme”