Kvietimas į konferenciją „Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas Lietuvos mokyklose”