Vilniaus miesto penktų – šeštų klasių mokinių gamtos mokslų olimpiada

Vilniaus Pedagoginis Universitetas ir Lietuvos Biologijos Mokytojų Asociacija organizuoja Vilniaus miesto penktų – šeštų klasių mokinių gamtos mokslų olimpiadą

Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas mokykloje yra vienas iš svarbesnių Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo uždavinių. Siekiant paskatinti moksleivių domėjimąsi Gamtos mokslais, organizuojamos olimpiados. Tai vienas iš neformaliojo ugdymo(si) būdų, kad būtų atskleistos vaiko prigimtinės galios, patenkinti besidominčių dalyku žinių poreikiai. Tai sudėtinė švietimo sistemos dalis, egzistuojanti lygiagrečiai formaliojo švietimo.

Daugiau informacijos