Seminaras VPU

Seminaro tema: Biologijos, chemijos, fizikos ir matematikos tarpdalykinių ryšių realizavimas 7–10 klasėse

Seminaro laikas ir vieta: 2011 m. sausio 5 d. Vilniaus pedagoginis universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, 227 auditorija.

Seminaras skirtas biologijos, chemijos, gamtos, fizikos ir matematikos dalykų mokytojams.

Seminaro tikslas: kelti gamtamokslinių dalykų ir matematikos mokytojų didaktinę kompetenciją, ugdyti gebėjimus kuriant problemines mokymosi situacijas gamtamokslinių dalykų ir matematikos turinio pagrindu pagrindinės mokyklos 7–10 klasėse, taikant tyrinėjimu pagrįstus metodus.

Seminarą ves:

dr. Nijolė Cibulskaitė (VPU Matematikos ir informatikos fakulteto docentė);

mgr. Kęstutis Grinkevičius (VPU Gamtos mokslų fakulteto lektorius);

dr. Živilė Stankevičiūtė (VPU Gamtos mokslų fakulteto lektorė);

dr. Palmira Pečiuliauskienė (VPU Pedagogikos ir psichologijos instituto profesorė).

Seminaro trukmė: 6 val.

Registracija: prašome registruotis el. paštu dalius.dapkus@vpu.lt arba telefonu 273 4864

iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Informacija internete: www.s-team.vpu.lt

Seminaras nemokamas. Seminaro dalyviai gaus dalyvio pažymėjimus.