ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS IR LIETUVOS BIOLOGIJOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA ORGANIZUOJA ŠIAURĖS LIETUVOS V – VIII KLASIŲ MOKINIŲ INTEGRUOTŲ GAMTOS MOKSLŲ IR BIOLOGIJOS OLIMPIADĄ

Gamtamokslinių kompetencijų ugdymas mokykloje yra vienas iš svarbesnių Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo uždavinių. Siekiant paskatinti moksleivių domėjimąsi gamtos mokslais, organizuojamos olimpiados. Tai vienas iš neformaliojo ugdymo(si) būdų, kad būtų atskleistos vaiko prigimtinės galios, patenkinti besidominčių dalyku žinių poreikiai. Tai sudėtinė švietimo sistemos dalis, egzistuojanti lygiagrečiai formaliojo švietimo.

Dalykinės olimpiados mokyklinėse bendruomenėse įgyja vis didesnį populiarumą. Jos ne tik padeda išaiškinti pačius gabiausius moksleivius, bet ir skatina plačiau domėtis mokomaisiais dalykais, ugdo mokinių gebėjimus suvokti gamtoje ir technikoje vykstančių reiškinių esmę, lavina mąstymo įgūdžius, skatina savarankiškumą, padeda formuotis mokslinei pasaulėžiūrai.

Šiaulių universiteto bendruomenė kartu su Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos šiaurės regiono filialu nusprendė atgaivinti šias olimpiadas. Manytume, kad mokinių rengimas(is) olimpiadoms nuo ankstyvojo mokyklinio amžiaus paskatins mokinius kryptingai domėtis gamtos mokslais, laiduos formaliojo ir neformaliojo ugdymosi dermę, nenutrūkstamumą, telks intelektualinius išteklius, turės praktinį pritaikomumą tobulinant Gamtamokslinį ugdymąsi mokykloje.

Olimpiados rengėjai, organizavimo tvarka ir vertinimas.

Darbotvarkė. 

Dokumentas mokyklų vadovams.