Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos konferencija – „Biologija biomedicinos mokslų kontekste“

Šių metų spalio 28 dieną Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyko  Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos konferencija „Biologija biomedicinos mokslų kontekste“. Konferencijoje dalyvavo 74 asociacijos nariai iš visos Lietuvos,  nors didžioji dauguma buvo iš didžiųjų miestų, tačiau  sulaukėme ir nemažai mokytojų iš mažesnių miestelių, kurių iniciatyva ir noras įsitraukti ir dalyvauti asociacijos veikloje yra labai sveikintinas.

Ši konferencija buvo skirta ne tik tobulėjimui, jos metu buvo aptarti ir asociacijai svarbūs klausimai, pateiktos asociacijos veiklos ir finansinės ataskaitos, kurios buvo patvirtintos asociacijos narių balsavimo metu.

Kitas svarbus aspektas tai asociacijos valdybos rinkimai. Iš pasiūlytų kandidatų sąrašo buvo išrinkti 11 valdybos narių, kurie atstovaus asociacijai.

Konferencijoje mokytojai turėjo galimybę susipažinti  su Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojos, biologijos brandos darbų konsultantės Giedrė Guntarskytės-Česnauskienės patirtimis itin aktualia tema apie biologijos brandos darbus, nes pagal pateiktus Nacionalinės švietimo agentūros atstovės Margaritos Purlienės paskutinių metų duomenis, mokinių besirenkančių atlikti brandos darbus skaičius nuolatos auga, nes tai yra viena iš galimybių gauti papildomų balų  stojant į aukštąsias mokyklas.

Kiti pranešimai buvo skirti tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas. LSMU dėstytojų doc. dr. Vilmos Kriaučionienės ir doc. dr. Auksės Domeikienės pranešimas buvo skirtas aptarti žmonių mitybos ypatumus ir veiksnius nulemiančius mūsų mitybos įpročius.  Prof. Gintarė Zaborskienė praplėtė mokytojų žinias biochemijos mokslo srityje ir supažindino su riebalų ir jų sudedamųjų dalių tyrimo metodika,  jų nauda ir žala žmogaus organizmui. Prof. Rūta Ustinavičienė pasidalino tyrimais apie oro taršą ir oro taršos keliamas sveikatos problemas, ypač aktualias dėl įvykių Alytuje. Plačiau skaitykite čia

Renginio akimirkos