Integruotas gamtos mokslų kursas Gamta ir žmogus IKT pagrindu 5-6 klasėms

2009 m. spalio 8 d. švietimo ir mokslo ministerijoje ( ŠMM) vyko elektroninio turinio priemonės „Integruotas gamtos mokslų kursas Gamta ir žmogus IKT pagrindu 5-6 klasėms” apdovanojimų pristatymas. Kursas parengtas vykdant ESF remiamą projektą „Ugdymo turinio informacinių komunikacinių technologijų (IKT) pagrindu kūrimas ir diegimas, remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5 – 6 klasės mokiniams pavyzdžiu”. 2008 metais šis kursas pripažintas geriausiu Informacinės visuomenės plėtros komiteto organizuojamame konkurse „Naujasis knygnešys”, „E. mokymasis ir švietimas” kategorijoje. 2009 metais pasauliniame konkurse World Summit Award ( WSA) pripažintas vienu iš penkių geriausių „E-learning and education” kategorijoje. Kviečiame visus gamtos mokslų mokytojus išbandyti šią elektroninio turinio priemonę savo pamokose:
http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/

WSA žiuri komisijos įvertinimas
„Šis elektroninio ugdymo turinio kursas patraukliai įveda vaikus į mokymo procesą, kuriame galima rasti daugiau kaip 1700 mokymo(si) objektų, parengtų kaip demonstravimo puslapiai, laboratorijos, testai ir klausimai, enciklopedijos ir žodynai. Paprastos ir mokiniams patrauklios interaktyvios skaitmeninės laboratorijos padeda vaikams mokytis per žaidimą. Į pagalbą mokytojui skirtos priemonės padeda lengvai sukurti palankią mokymui(si) aplinką, kai kiekvienas mokinys gali savarankiškai su malonumu mokytis virtualioje erdvėje. Aukštos kokybės elektroninio ugdymo turinys lietuvių kalba buvo sukurtas konsultuojantis su mokytojais, ekspertais ir tiksline grupe (fokus grupe). 426 mokytojų įtraukimas į darbą šiame projekte yra milžiniškas žingsnis į mokymo metodų mokykloje esminę pertvarką.”