KVIETIMAS AKTYVIAI TEIKTI SIŪLYMUS BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO GAIRIŲ PROJEKTUI

Pasirodžius bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo gairėms mūsų asociacija, bendradarbiaudama su chemijos ir fizikos mokytojų asociacijomis, 2018-11-21 kreipėsi į švietimo sistemos atsakingus asmenis, prašydama atkreipti dėmesį į mums rūpimus klausimus. Asociacijų kreipimąsi skaitykite čia:

Šiuo metu svetainėje www.mokykla2030.lt yra viešas kvietimas teikti siūlymus Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui iki 2019 m. sausio 2 d., užpildant pateiktą formą.

Visi pateikti siūlymai ir redakcinės grupės apibendrinti siūlymai bus skelbiami svetainėje www.mokykla2030.lt

Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis bus vadovaujamasi atnaujinant Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Todėl aktyviai kviečiame mokytojus, mokyklos bendruomenes, mokyklos steigėjus, akademines bendruomenes, tėvus, nevyriausybines organizacijas ir visus, kurie neabejingi ugdymo turinio atnaujinimui teikti siūlymus Gairių projektui. Nuo mūsų visų priklauso, kokia bus švietimo ateitis. Nebūkime abejingi!!!